Informacje, Praca w Niemczech

Niemcy – Informacje

Od lat 50. wieku XX Niemcy przyciągały osoby z innych krajów poszukujące pracy. Część przybywała z racji stabilności politycznej, inni ze względu na ubezpieczenia społeczne, które są chyba najbardziej wszechstronne na świecie. Wysokie zarobki i wysoki standard życia również mają w tym swój udział. Na przykład większość Niemców stać na wygodne życie, własny samochód i wakacyjny wyjazd za granicę przynajmniej raz w roku.

Wysokie standardy techniczne zachęcają obcokrajowców do zdobywania doświadczeń zawodowych w Niemczech; inni spędzają mniej więcej rok w roli aupair lub na uniwersytecie, ucząc się języka i poszerzając swoje horyzonty. Przez wiele lat zdobycie pracy w Niemczech nie nastręczało trudności; rząd zapraszał pracowników z zagranicy, obsadzając wolne posady. Ta sytuacja uległa zmianie.

Niemcy nadal oferują wysoki standard życia, dobre ubezpieczenia społeczne, stabilność polityczną i wysokie standardy techniczne. Gospodarka niemiecka jednak, jak w większości krajów zachodnich, odczuwa pogorszenie koniunktury w związku z recesją. Zjednoczenie pogorszyło sprawę i musi minąć kilka lat, zanim Niemcy dadzą sobie z tym radę.

Niemcy ze wschodniej części i wielu uchodźców z innych krajów konkuruje o wolne etaty i mieszkania. Naiwnością byłoby zakładać, że Niemcy są ziemią obiecaną, gdzie można uzyskać dobrze płatną pracę bez znajomości języka, bez doświadczenia i kwalifikacji czy bez ciężkiej pracy. Jeśli jednak zamierzasz nauczyć się języka i masz realistyczne oczekiwania, znajdziesz pracę, zrobisz karierę, osiedlisz się i poznasz nowych przyjaciół: poczujesz się osobą pożądaną w Niemczech.

Sytuacja polityczna w Niemczech
Konstytucja niemiecka (Grundgesetz) została przyjęta w roku 1949. Miała być ustawą tymczasową, lecz okazała się trwałym i rzeczywistym fundamentem demokracji. Do klasycznych swobód gwarantowanych w konstytucji zalicza się: wolność sumienia i wyznania, wolnos’ć prasy i wypowiedzi, sztuki i badań naukowych, gwarancję własności, prawo do tworzenia stowarzyszeń, prawo do ochrony miru domowego, życia prywatnego oraz poufności korespondencji i transmisji telekomunikacyjnych, prawo do odmowy obowiązkowej służby wojskowej z powodów światopoglądowych oraz ochronę przed pracą niewolniczą.

Konstytucja gwarantuje też równość obywateli: nikt nie może być dyskryminowany z powodu pochodzenia, rasy, języka, płci, przekonań, wyznania lub poglądów politycznych. W praktyce przez wiele lat w Niemczech istniały prawa sprzeczne z równością płci. Przez długi czas mężczyźni mieli na przykład ostatnie słowo w wychowaniu dzieci. Do niedawna też kobiety nie mogły zachować własnego nazwiska bez zgody męża. Teraz już te kwestie uregulowano w zadowalający sposób. Jednym z podstawowych praw gwarantowanych przez konstytucję jest prawo do azylu politycznego dla obcokrajowców represjonowanych z powodów politycznych. To prawo musiało zostać zmodyfikowane ze względu na wieloletni napływ setek tysięcy uchodźców, których gospodarka niemiecka nie była w stanie wchłonąć. Konstytucjaniemieckajest oparta na pięciu zasadach:

1.    Niemcy są republiką.
2.    Niemcy są demokratyczne.
3.    Niemcy są państwem federalnym.
4.    Państwo oparte jest na rządach prawa.
5.    Jest ono oparte na sprawiedliwości społecznej.

Geografia Niemiec

Zachodnie Niemcy obejmują takie krainy geograficzne, jak Nizina Niemiecka, Średniogórze Niemieckie i Alpy Bawarskie na południu. Wschodnie Niemcy na północy mają ukształtowanie terenu nizinne i pagórkowate, a na południu znajdują się obszary Średniogórza Niemieckiego i gór Rudaw. Berlin jest stolicą reprezentacyjną i administracyjną (dawniej Bonn odgrywało taką rolę). Republika Federalna Niemiec składa się z szesnastu krajów związkowych (tzw. landów). Są one niezależne w wielu kwestiach: rozwoju kultury, ochrony przyrody, sztuki, edukacji, zarządzania zasobami wodnymi i krajobrazowymi.


Klimat w Niemczech

Klimat niemiecki jest łagodny i umiarkowany. W lecie są przeciętnie 22 stopnie Celsjusza, zaś temperatury zimowe wahają się od 0 do -12 stopni Celsjusza. W miesiącach zimowych może być dużo śniegu, w szczególności w rejonach górskich. Klimat jest przeważnie taki jak w innych krajach Europy Środkowej i Zachodniej.

Be the First to comment.

Leave a Comment