formalności, Legalna praca, Praca w Niemczech

Legalna praca – formalności w Niemczech

Niemcy wierzą w dokładną pracę i ustalony porządek. To oznacza dużo papierkowej roboty. Przygotuj się na wypełnienie wielu formularzy w ciągu swego pobytu, zwłaszcza podczas kilku pierwszych miesięcy. Nie zapomnij o podstawowym obowiązku meldunkowym. Niemieccy pracodawcy, właściciele mieszkań i stowarzyszenia zawodowe mogą wymagać dowodu zameldowania.

WIZY, ZEZWOLENIA NA POBYT I PRACĘ
Procedury zależą od kraju, z którego pochodzi dany obcokrajowiec, i powodu pobytu w Niemczech. Skontaktuj się z ambasadą niemiecką lub Auswdrtiges Amt (niemieckie MSZ) w Berlinie, aby uzyskać szczegółowe informacje. Zwykle mają tam broszury zatytułowane Praca w Niemczech, Pobyt w Niemczech itp. Zawierają one aktualne informacje dla cudzoziemców.

Obywatele Unii Europejskiej
Obywatel kraju należącego do Unii Europejskiej szukający pracy w Niemczech nie potrzebuje wizy ani zezwolenia na pracę. Może także wziąć żonę i dzieci (do 21 roku życia). Potrzebny jest ważny paszport lub dowód osobisty. W Niemczech musi uzyskać pozwolenie na pobyt dla siebie i dzieci. Musi to nastąpić po zatrudnieniu się, lecz przed upływem trzech miesięcy pobytu w kraju.

Oznacza to, że można spędzić do trzech miesięcy na poszukiwaniach pracy bez oficjalnej roboty papierkowej. Nie można jednak dostać pozwolenia na pobyt, jeśli nie zdobędzie się pracy w ciągu trzech miesięcy. Warto wziąć tymczasową pracę, która pojawi się w ciągu pierwszych trzech miesięcy, złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt, a następnie poszukać stałej lub bardziej zadowalającej posady. Osoby, które zamierzają mieszkać w Niemczech, lecz nie chcą się zatrudniać – bo na przykład będą pracować nad własnym proj ektem badawczym – również potrzebują zezwolenia na pobyt. W tym wypadku trzeba udowodnić, że posiada się wystarczająco dużo pieniędzy na życie w Niemczech, zakwaterowanie i ubezpieczenie zdrowotne.Zezwolenie na pobyt trzeba zdobyć jak najwcześniej po przybyciu do Niemiec. Zezwolenie na pobyt można uzyskać w Auslanderamcie, zobacz niżej. Niestety, Niemcy wynegocjowały z Polską siedmioletni okres przejś-ciowy. Oznacza to, że obywatele polscy przez pierwsze siedem lat członkostwa w UE nie będą korzystali z tych udogodnień, choć rząd niemiecki zapewnia, iż stopniowo będzie znosił różne obostrzenia.

Obywatele innych krajów
Obecnie wszyscy obywatele UE (w tym Polacy przez najbliższe lata po wejściu do UE) potrzebują wizy, jeśli chcą żyć i pracować w Niemczech. O wizę trzeba się ubiegać przed wyjazdem do Niemiec. Formularze znajdują się w wydziale wizowym Ambasady Niemieckiej. Po złożeniu wypełnionych formularzy trzeba załączyć ważny paszport, dwa zdjęcia paszportowe, pisemne potwierdzenie od pracodawcy, że dana osoba ma pracę w Niemczech, oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. Jeśli wiza zostanie przyznana, można wjechać do Niemiec, gdzie odpowiedni Auslanderamt wyda zezwolenie na pobyt. Procedura jest łatwiejsza dla obywateli Islandii, Norwegii, Szwajcarii i USA. Mogą oni złożyć wniosek o pozwolenie na pracę i pobyt już po przyjeździe do Niemiec.

ZAMELDOWANIE
Osoby mieszkające w Niemczech muszą zameldować się w lokalnym urzędzie meldunkowym (Einwohnermeldeamt) lub policyjnym wydziale meldunkowym (Polizeimeldestelle) w ciągu tygodnia. Jest do tego potrzebny paszport. Na miejscu otrzymuje się trzy egzemplarze formularza meldunkowego (można je też nabyć w sklepie papierniczym). Jeden trzeba przekazać właścicielowi lokalu w Niemczech, uzyskać jego podpis, a następnie zwrócić do urzędu meldunkowego. To nie powinno stanowić problemu. Kolejny podpis powinien pochodzić od poprzedniego właściciela lokalu z poprzedniego miejsca pobytu. Władze nie będą robić problemu, jeśli jest to miejsce poza granicami Niemiec. Przy każdej przeprowadzce w inne miejsce trzeba się wymeldować, i następnie zameldować w urzędzie, a za każdym razem formularze muszą być podpisywane przez poprzedniego i następnego właściciela lokalu.

ZEZWOLENIA NA POBYT
Aby złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt, należy udać się do Auslan-deramtu (urzędu ds. cudzoziemców). Pamiętaj o dokumentach poświadczających obecne lub przyszłe zatrudnienie (na przykład umowa lub list od pracodawcy). Trzeba także udowodnić, że posiada się stałe miejsce zamieszkania i wziąć trzy zdjęcia paszportowe. W ten sposób można uzyskać pięcioletnie zezwolenie na pobyt – Aufenthaltsgenehmigung. Auslanderbehorde (urząd ds. cudzooziemców) znajduje się zwykle w ratuszu (Rathaus) lub w Kreisverwaltung (centrum administracyjnym regionu).

Przedłużenie wizy
Jeśli od razu nie znajdziesz pracy, możesz o dwa miesiące przedłużyć wizę w stosunku do początkowych trzech miesięcy, Należy jednak udowodnić, że masz pieniądze na przetrwanie dwóch miesięcy (weź wyciąg bankowy). Wniosek o przedłużenie należy złożyć przed upływem trzymiesięcznego okresu. W przeciwnym razie kłopoty gotowe. W ciągu tych dwóch miesięcy musisz znaleźć pracę.

Czas to pieniądz
Pamiętaj, że załatwianie formalności w Niemczech wymaga długiego czekania, wypełniania formularzy, uzyskiwania pieczątek i podpisów z jednego czy drugiego urzędu. To może być bardzo czasochłonne. Jeśli masz już pracę, przyjedź do Niemiec przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem pracy, aby mieć wystarczająco dużo czasu na biurokrację. Po podjęciu pracy zdenerwujesz tylko pracodawcę, że bierzesz sobie wolne.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, ZDROWOTNE I INNE
Składki na ubezpieczenia społeczne Pracodawca od razu odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne i przelewa je do odpowiedniego funduszu emerytalnego, zdrowotnego oraz funduszu ds. przeciwdziałania bezrobociu. Niektóre zawody są określane jako sozialversicherungsfrei, czyli nie trzeba w ich wypadku płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Dostajesz płacę brutto jako netto, gdyż to pracodawca płaci podatek. Nie otrzymasz jednak żadnych składek do funduszu emerytalnego. Pod tę kategorię podpadają posady płatne mniej niż 290 euro miesięcznie. Limity jednak zmieniają się często, więc zdobądź aktualne informacje, zanim podpiszesz umowę. Pod koniec roku pracodawca daje odcinek z rozliczeniem składek na fundusz emerytalny. Co pięć lat należy sprawdzać, jaka sumajest na koncie emerytalnym i czy wszystkie dokumenty są kompletne.

Be the First to comment.

Leave a Comment