Podatki, Praca w Niemczech, prawo pracy

Podatki w Niemczech

Podatek dochodowy (Lohnsteuer lub Einkommensteuer), a także podatek na kościół w wypadku członka kościoła katolickiego i protestanta jest także od razu odciągany od pensji przez pracodawcę. Skala podatkowa rośnie proporcjonalnie do dochodu. Podatek dochodowy wynosi od 22 do 53 procent dochodu. Dokładne informacje na ten temat poda każdy Finanzamt (urząd skarbowy). Po przyjęciu oferty pracy musisz zdobyć Lohnsteuerkarte (kartę podatku dochodowego) z Einwohnermeldeamtu, a następnie przekazać ją do działu kadr pracodawcy.

Uzyskanie zwrotu podatku
Pod koniec roku masz prawo do zwrotu podatku. W tym celu musisz formalnie wypełnić Lohnsteuerjahresausgleich (roczne wyrównanie podatku dochodowego). Szansę na refundację rosną wraz z wydaniem części dochodu na kursy i materiały szkoleniowe związane z pracą lub zawodem. Nie komplikuj sobie życia i w razie potrzeby skorzystaj z usług doradcy podatkowego (Steuerberater).

Podatek na kościół
Podatku na kościół można uniknąć (a z tego jest pokaźna suma rocznie) deklarując, że nie należy się do kościoła. Tę deklarację najlepiej złożyć podczas rejestracji w urzędzie meldunkowym. Kto później zdecyduje się na opuszczenie kościoła, będzie musiał uiścić wysoką opłatę administracyjną.

Zanim postanowisz, że chcesz zrezygnować z kościoła pamiętaj, iż możesz narazić się w ten sposób konserwatywnym pracodawcom. Możesz mieć także trudności z ochrzczeniem dziecka, a przedszkola są często prowadzone przez kościół. Dzieci wychowane w wierze chrześcijańskiej będą tam przyjmowane pierwsze. Poradź się wreszcie swojego sumienia. Podatki nie są głównym źródłem dochodu kościołów.

BANKI
Jeśli masz stałą pracę, pracodawca wpłaca pensję bezpośrednio na konto bankowe. Aby otworzyć konto, idź do banku i wpłać niewielką sumę. Potrzebne konto nosi nazwę Gehaltskonto (rachunek bieżący). Poproś o książeczkę czekową. Możesz też mieć książeczkę oszczędnościową – Sparbuch. Jeśli planujesz cyklicznie przelewać pieniądze z Niemiec do kraju ojczystego lub na odwrót, dowiedz się, ile to trwa i ile kosztuje. Koszty mogą być astronomiczne. Najprościej zabrać ze sobą tyle pieniędzy w postaci gotówki, ile się da. Gotówkę wieź jako przedmiot wartościowy.
Adresy

Be the First to comment.

Leave a Comment