formalności, Informacje, Legalna praca, Praca w Wielkiej Brytanii

Formalności w Wielkiej Brytanii

W ciągu kilku pierwszych dni pobytu w Wielkiej Brytanii będziesz musiał dopełnić licznych i niekiedy żmudnych formalności. Oto lista spraw, które być może będziesz zmuszony załatwić:

•  złożenie podania o prawo pobytu stałego,
•  podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie nazwiska,
•  zarejestrowanie się u lekarza i dentysty, jak tylko zdecydujesz się, gdzie chcesz zamieszkać,
•  otworzenie konta w banku,
•  wystąpienie o objęcie ubezpieczeniem (National Insurance),
•  rejestracja w urzędzie miejskim,
•  uzyskanie pozwolenia na korzystanie z telewizji,
•  zmiana prawa jazdy,
•  wystąpienie o kartę biblioteczną,
•  rejestracja w ambasadzie.

UBEZPIECZENIE (NATIONAL INSURANCE)
Natychmiast po przybyciu do Wielkiej Brytanii trzeba wystąpić o objęcie ubezpieczeniem (National Insurance – NI). W tym celu należy udać się do najbliższego biura Social Security Contributions. Adres znajdziesz w lokalnej książce telefonicznej pod nagłówkiem „Social Security” lub „Contributions Agency”. Koniecznie weź ze sobą paszport lub dowód tożsamości.

Po kilku dniach lub tygodniach urząd prześle ci kartę z numerem NI. Kartę trzymaj w bezpiecznym miejscu, a numer zapamiętaj lub zapisz – będziesz go często potrzebował w Wielkiej Brytanii, praktycznie przy wypełnianiu każdego formularza.

Większość osób pracujących w Wielkiej Brytanii musi opłacać składkę ubezpieczeniową. Wyjątkiem są osoby o najniższych dochodach. Wysokość opłat zależy od zarobków. Jeśli masz pracę, twój pracodawca sam obliczy twoją składkę. Opłacanie składek na rzecz NI daje ci prawo do emerytury, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego itd., ale tylko w ściśle określonych okolicznościach. Niektóre inne zasiłki, na przykład dodatek do dochodów, nie zależą od wcześniejszego opłacania składek. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy masz prawo do zasiłku, musisz skontaktować się z „Benefits Agency”. Sprawdź w książce telefonicznej – znajdziesz tu numery bezpłatnych linii telefonicznych, a informacje często podawane są w wielu językach. Na poczcie możesz znaleźć ulotki i broszury dotyczące ubezpieczeń społecznych.

ZMIANA NAZWISKA
W Wielkiej Brytanii nie musisz używać nazwiska rodowego. Możesz je zmienić, choćby dlatego, że twoje dotychczasowe nazwisko jest dla Brytyjczyków zbyt trudne do wymówienia. Nie wiążą się z tym żadne formalności, żadne pozwolenia, nic. Jednak przez kilka pierwszych miesięcy będziesz musiał czasem tłumaczyć się i udowadniać, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Na przykład otwierając konto w banku musisz okazać paszport (w którym oczywiście widnieje twoje „stare” nazwisko). Wystarczy powiedzieć, że nazywasz się Johann Schmidt, ale w tym kraju jesteś znany jako John Smith. Przyjęcie nowego nazwiska w Wielkiej Brytanii nie powoduje zmiany nazwiska w ojczystym kraju. Na przykład, jeśli będziesz musiał odnowić swój paszport, nowy dokument zostanie wystawiony na stare nazwisko. W europejskich paszportach jest miejsce na „pseudonim”; jeżeli możesz udowodnić, że przez pewien czas używałeś swojego nowego nazwiska do celów związanych z pracą, możesz poprosić o wpisanie go w tej rubryce. Po szczegółowe informacje na temat oficjalnej zmiany nazwiska na stałe musisz zwrócić się do ambasady lub konsulatu swojego kraju.

WYMIANA PRAWA JAZDY

Przez pierwszy rok pobytu w Wielkiej Brytanii możesz używać prawa jazdy z kraju, w którym mieszkałeś uprzednio. Potem musisz uzyskać brytyjskie prawo jazdy. W tym celu być może będziesz musiał zdać egzamin. W najlepszej sytuacji są obywatele Unii Europejskiej oraz takich państw, jak Australia, Barbados, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Cypr, Finlandia, Hong Kong, Japonia, Kenia, Malta, Nowa Zelandia, Signapur i Zimbabwe. Mogą oni za opłatą wymienić swoje prawa jazdy na brytyjskie. Formularz podania o wymianę prawajazdy można znaleźć na poczcie. Szczegółowe informacje na temat prawajazdy uzyskasz kontaktując się z: Customer Enąuiries Unit, DVLC, Swansea SA6 7JL. tel.: (01792) 772151, faks: (01792) 783071.

ABONAMENT TELEWIZYJNY
Jeśli chcesz oglądać w domu telewizję, to musisz za to zapłacić. Na poczcie znajdziesz odpowiedni formularz – wypełnij go i opłać abonament. Na formularzu zostanie przybite potwierdzenie uiszczenia opłaty pozwalającej na roczne korzystanie z telewizora. Abonament można także płacić w miesięcznych lub kwartalnych ratach przelewem z rachunku. Po ulicach krąży flotylla samochodów z wykrywaczami. Oglądanie telewizji bez opłacenia abonamentu jest przestępstwem i wiąże się z karą do 1000 funtów. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, skontaktuj się z: TV Licensing, Barton House, Bristol BS98 1TL, tel.: (0117) 9230130.

REJESTRACJA W URZĘDZIE MIEJSKIM
Oprócz podatku dochodowego, który odejmowany jest od twoich dochodów, będziesz musiał płacić podatek lokalny. Podatek ten spowodował niedawno liczne protesty i uiszczenie go zostało przesunięte w czasie, zmienione i przemianowane, aby uspokoić wzburzonych ludzi. Podatek znany jest jako poll tax, council tax lub community tax. Bez przerwy zmienia się zarówno jego wysokość, jak i lista osób, które muszą go płacić. Trudno dziś przewidzieć, jaka będzie sytuacja, gdy ty przyjedziesz do Wielkiej Brytanii. Może płacić będą musieli wszyscy właściciele domów, a stawka będzie zależała od wartości budynku. A może podatek będzie obowiązywał wszystkich właścicieli, bez względu na wartość budynku i liczbę mieszkańców. Może będzie on w stałej wysokości od osoby ze zniżkami dla bezrobotnych i studentów.

Jedno jest jednak pewne: jeśli go nie zapłacisz, możesz mieć problemy. Właściciel domu, w którym mieszkasz, może przynieść ci formularz rejestracyjny. Jeśli nie, sam musisz dowiedzieć się, jakie są aktualne przepisy dotyczące rejestracji i płacenia podatku – najlepiej w najbliższym urzędzie miasta lub dzielnicy. Pracownicy tych urzędów są zazwyczaj bardzo przyjaźni i pomocni, jeśli chodzi o wskazanie mieszkańcom właściwej drogi. Dostępna jest także ulotka Help withyourcouncil tax. UKCOS A wydaje broszurę Council tax.

REJESTRACJA W AMBASADZIE
Większość ambasad nie prowadzi listy swoich obywateli zamieszkałych na terenie Wielkiej Brytanii. Inne zalecają lub nakazują rejestrację, co umożliwia prowadzanie statystyk i podjęcie działań w sytuacjach nadzwyczajnych (na przykład ewakuację w razie wybuchu wojny domowej). Najlepiej jest zadzwonić do ambasady lub konsulatu w Londynie i zapytać o szczegóły. Obywatele polscy przebywający na terytorium Zjednoczonego Królestwa nie mają obowiązku rejestracji w ambasadzie.


PYTANIA KONTROLNE

1.  Czy zarejestrowałem się i uzyskałem numer NI (National Insurance)?
2.  Czy zarejestrowałem się w lokalnej przychodni zdrowia?
3.  Czy zarejestrowałem się u dentysty?
4.  Czy zarejestrowałem się w ambasadzie (jeśli to konieczne)?
5.  Czy zarejestrowałem się w urzędzie miasta?
6.  Czy otworzyłem konto w banku?
7.  Czy mam kartę biblioteczną?
8.  Czy opłaciłem abonament telewizyjny (jeśli chcę oglądać telewizję)?
9.  Czy złożyłem podanie o brytyjskie prawo jazdy (jeśli jest to konieczne)?
10. Czy zarejestrowałem pojazd (jeśli jest to konieczne)?

Be the First to comment.

Leave a Comment