formalności, Informacje, Legalna praca, Praca w Finlandii, Rynek pracy, Warunki pracy

Zatrudnienie w Finlandii

Finlandia to bardzo atrakcyjny kraj jeśli chodzi o pracę.  Bezrobocie wynosi tu zaledwie: 8,9 proc. Ograniczenia to Dwuletni okres przejściowy. W tym czasie Polacy będą mogli otrzymać pracę, tylko jeśli miejscowy urząd pracy wyda decyzję, że na konkretne miejsce pracy, o które się ubiega, nie można znaleźć Fina lub obywatela „starej” UE. O decyzję urzędu pracy będzie można występować z Polski (jeśli np. znajdziemy zatrudnienie przez Internet lub już z Finlandii).

Okres przejściowy nie będzie dotyczył tych, którzy przed 1 maja przez co najmniej 12 miesięcy z rzędu pracowali już w Finlandii. Swobodnie będą mogli podejmować pracę także członkowie rodzin tych, którzy już tam pracują.

Kto znajdzie pracę w Finlandii
Duże zapotrzebowanie na pracowników z branży IT (programiści, specjaliści od sieci  komputerowych  czy  eksperci  od aplikacji  komputerowych).  Polacy jeżdżą tam też do pracy sezonowej, np. do zbioru truskawek, na farmy, praca będzie też częściowo w leśnictwie i budownictwie. W większości przypadków wystarczy znajomość angielskiego, a nie fińskiego.

1. Kto musi ubiegać się o pozwolenie na pracę?
Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

2. Kto może dostać pozwolenie na pracę?

W Finlandii nie ma wyznaczonej liczby obcokrajowców mogących podjąć pracę. Podstawą zatrudnienia obcokrajowca jest aktualna sytuacja na rynku pracy. Biuro zatrudnienia może wystawić pozwolenie na pracę dla cudzoziemca, gdy w kraju brakuje specjalistów w danej dziedzinie.

3. Jak starać się o pozwolenie i jakie instytucje są władne je wydawać?
Pozwolenie musi być wydane przed wjazdem na terytorium Finlandii. Pracodawca musi w tym wypadku rozpocząć proces poprzez złożenie prośby do biura zatrudnienia o zatrudnienie obcokrajowca. Opinia na temat zatrudnienia obcokrajowca jest wydawana przez biuro zatrudnienia. Podanie wypełnione przez pracodawcę musi być dostarczone do biura zatrudnienia. Jeśli zajdzie taka potrzeba to biuro zatrudnienia może zażądać od pracodawcy dodatkowych informacji. Jeśli opinia jest pozytywna, biuro zatrudnienia może poinformować ambasadę Finlandii w danym kraju lub poinformować bezpośrednio aplikanta. Aplikant może ustalić z biurem zatrudnienia kogo należy poinformować. Jeśli opinia jest negatywna, będzie ona wysłana tylko do aplikanta. Obcokrajowiec starający się o pozwolenie na pracę lub o pozwolenie na pobyt, który zwraca się z taką prośbą do fińskiej placówki dyplomatycznej, musi przedstawić opinię biura zatrudnienia. Placówka ta decyduje o wydaniu pozwolenia. Może dodatkowo skonsultować się z Departamentem Imigracyj-nym. Opłata za wydanie pozwolenia może być uiszczona po wjeździe na terytorium Finlandii. Opłata za rozszerzone pozwolenie na pracę to 200 marek fińskich, a za pozwolenie na pobyt 500.

4. Jak długo trwa procedura wydawania pozwolenia?
Czas trwania zależy od rodzaju dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. Zależy to również od rodzaju pracy i od czasu zatrudnienia w Finlandii. Najkrótszy czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na pracę to kilka tygodni, najdłuższy zaś to klika miesięcy.

5. Na jak długi okres jest wydawane pozwolenie?
Pozwolenia na pracę są wydawane na określony czas, zwykle na jeden rok. Pozwolenie może być wydane na krótszy okres czasu, jeśli wynika to z charakteru pracy.

6. Statystyki
Zatrudnienie Polaków w Finlandii — 394
Rodzaj   zawodów:   ogrodnicy  (65),  programiści  (23),  inżynierowie  IT  (8),
spawacze (21), pracownicy rolni (4), robotnicy budowlani (12).

Ambasada Republiki Finlandii

Ul. Chopina 4/8 00-559 Warszawa tel. (0-22) 629-40-91 fax: (0-22) 621-34-42 e-mail: sanomat.var@formin.fi

Agencja Konsularna w Gdyni
Ul. Jana z Kolna 25 81-354 Gdynia tel. (0-58) 621-68-52 fax: (0-58) 843-56-44

Pracy przez Internet możemy szukać pod adresem:
www.mol.fi/tyolupa/eng
www.lasipalatsi.fi

Be the First to comment.

Leave a Comment