Informacje, Legalna praca, Praca sezonowa, Praca w Grecji, Praca w Unii, Rynek pracy, Warunki pracy

Praca w Grecji

Bezrobocie w Grecji nie należy do najniższych, bo wynosi aż: 9,4 proc. Podczas dwuletniego okresu przejściowego Polacy będą musieli załatwiać formalności dotyczące pracy w Grecji, m.in. podpisywać kontrakt na pracę w konsulacie w Polsce. Wcześniej pracodawca, który chce ich zatrudnić, musi załatwić papiery na miejscu, m.in. otrzymać pozytywną opinię urzędu zatrudnienia i policji. Nie ma żadnych szczególnych uregulowań dotyczących pracy studentów czy robotników sezonowych Prawo Greckie zezwala na zatrudnianie obcokrajowców, w tym obywateli polskich. Aby otrzymać pozwolenie na pracę należy najpierw skontaktować się z pracodawcą w Grecji. Tylko pracodawca może wystąpić z wnioskiem do miejscowego urzędu pracy, o wydanie pozwolenie na pracę.

Obywatele polscy powinni posiadać zezwolenie Ministerstwa Pracy oraz Ministerstwa Porządku Publicznego. Zgodnie z przepisami ustawy nr 2910/2001 podjęcie każdego rodzaju pracy w Grecji przez obcokrajowca wymaga pozwolenia na pracę.  Przepisy wspomnianej ustawy rozróżniają: — pozwolenia na pracę zależną — pozwolenia na podjęcie niezależnej działalności (głównie kategoria samozatrudnienia) lub pracy nas umowę o dzieło

— pozwolenia na podjęcie pracy  sezonowej  (na okres do  sześciu miesięcy w roku kalendarzowym)
— pozwolenia na prowadzenie niezależnej działalności gospodarczej.
— Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku jest on przesyłany do konsulatu w Warszawie, gdzie musi odebrać go zainteresowana osoba.

Oficjalnie nie ma zapotrzebowania. Faktycznie cudzoziemcy znajdują pracę przy zbiorze owoców, jako pomoce domowe oraz sezonowo jako personel pomocniczy w hotelarstwie i gastronomii. Grecy otwarci są również na współpracę z polskimi marynarzami, architektami i inżynierami budowlanymi.

Pracy w Grecji za pośrednictwem Internetu można szukać pod adresem:

www.greece.pl
www.labor-ministry.gr

Be the First to comment.

Leave a Comment