Informacje, Legalna praca, Praca dla studentów, Praca sezonowa, Praca w Hiszpanii, Praca w Unii, Rynek pracy, Warunki pracy

Zatrudnienie w Hiszpanii

W Hiszpanii jeśli chodzi o pracę nie jest tak źle jak sugerowałoby bezrobocie, które wynosi: 11,2 proc. Zgodnie z hiszpańską ustawą o cudzoziemcach pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, przygotowuje kontrakt i występuje do ministerstwa pracy z wnioskiem o pozwolenie na jego zatrudnienie. Cudzoziemiec składa wniosek o wizę w konsulacie hiszpańskim w swoim kraju. Kontrakt w sprawie pracy pracodawca przesyła do ambasady w Warszawie, gdzie jest podpisywany przez kandydata. W ramach polsko-hiszpańskiego porozumienia o pracownikach sezonowych można podejmować pracę nawet na dziewięć miesięcy.

Hiszpanie szacują, że potrzebują od kilku do kilkunastu tysięcy pracowników z Polski, m.in. w branży budowlanej (inżynierowie, operatorzy maszyn), rolnictwie (prace sezonowe np. przy zbiorze truskawek i na plantacjach owoców cytrusowych), transporcie (kierowcy). Potrzebni są także spawacze do hiszpańskich stoczni. „Hiszpańskie przedsiębiorstwa odkryły w Polsce kopalnię kadr kierowniczych. Jako pierwsze dokonały tego takie przedsiębiorstwa, jak Ferro-vial, Union Fenosa czy Telepizza, które wdrożyły nawet specjalne programy szkoleniowe” — informuje nasze Ministerstwo Pracy.

Obywatele polscy mogą podejmować legalną pracę w Hiszpanii. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest znalezienie hiszpańskiego pracodawcy. Pracodawca musi przesłać polskiemu pracownikowi kontrakt na pracę. Z tym dokumentem udajemy się do ambasady Hiszpanii i składamy wniosek o przyznanie wizy z pozwoleniem na pracę. Do wniosku należy dołączyć: kontrakt na pracę, paszport, zaświadczenie lekarskie, i zaświadczenie o niekaralności oraz cztery zdjęcia. Po podpisaniu kontraktu w ambasadzie możemy ubiegać się o wydanie wizy z pozwoleniem na pracę. Po przyjeździe do Hiszpanii polski pracownik ma obowiązek zgłoszenia się do rejonowego urzędu pracy i złożyć wniosek o wydanie definitywnej wizy z pozwoleniem na pracę. Uprawnia ona również do ubezpieczenia. W Hiszpanii najłatwiej jest o prace sezonową (zbiór owoców). Oprócz tego jest zapotrzebowanie na marynarzy, rybaków, sprzedawców, sprzątaczki i robotników budowlanych.

Adres internetowy z ofertami pracy:
www.monster.es
www.empleo.com
www.mtas.es
www.oficina-empleo.com
www.bolsatrabajo.com
www.infoiobs.net

Be the First to comment.

Leave a Comment