formalności, Informacje, Praca sezonowa, Praca w Holandii, Praca w Unii, Rynek pracy, Warunki pracy

Zatrudnienie w Holandii

Holandia jest prawdziwym rajem dla pracowników z Polski, bezrobocie w tym kraju jest bardzo niskie bo kształtuje się na poziomie  4,5    proc.   Polacy chcący pracować w Holandii są po 1 maja 2004 r. zdani na decyzję Centralnego Urzędu Pracy i Płacy w Hadze. To on ocenia, w których sektorach gospodarki brak jest do pracy Holendrów i obywateli innych państw „starej” UE, i daje wtedy pozwolenie obywatelom spoza państw Piętnastki. O pozwolenie zwraca się holenderski pracodawca. Jeśli będziemy chcieli pracować w Holandii dłużej niż trzy miesiące, należy w konsulacie w Warszawie wystąpić o pozwolenie na pobyt (mając już konkretną propozycję pracy).

W sektorze usług potrzebni są pracownicy służby zdrowia, w centrach dystrybucyjnych i wysyłkowych (np. przy pakowaniu towarów), pracownicy sezonowi w rolnictwie i ogrodnictwie. Poszukiwane są też pomoce domowe i opiekunki do dzieci. Osoby wykształcone znajdą pracę w branży elektronicznej czy informatycznej (wymagana jest znajomość języka obcego — niemieckiego lub angielskiego).

Zgodnie z prawem holenderskim, pracodawca może zatrudnić cudzoziemca tylko wtedy, gdy uzyska zezwolenie Centralnego Zarządu Siły Roboczej. Pozwolenie na pracę może być wydane tylko wówczas, gdy nie ma chętnych na dany rodzaj pracy wśród obywateli Holandii oraz innych państw Unii Europejskiej. Polacy, którzy zdecydują się na wyjazd do Holandii wcześniej muszą znaleźć pracodawcę i uzyskać wizę z prawem do pracy wydawaną przez urząd Konsularny Królestwa Niderlandów w Warszawie.

Jeśli obywatel polski zamierza pracować w Holandii dłużej niż trzy miesiące, to musi wystąpić do holenderskiej ambasady o pozwolenie na pobyt czasowy. Podanie jest przesyłane do odpowiednich władz w Holandii (Imigration and Naturalisation Service and Aliens Police), a o wystąpieniu o pozwolenie informowany jest potencjalny przyszły pracodawca, który wówczas występuje do CZSR o zgodę na zatrudnienie cudzoziemca. Jeśli taka zgoda zostanie wydana, to wówczas polski obywatel uzyska czasowe pozwolenie pobytu.

W wypadku, gdy okres pracy w Holandii nie będzie przekraczał trzech miesięcy, zezwolenie na pobyt czasowy nie jest wymagane. Jednakże pracodawca musi także w tym wypadku wystąpić o pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca. Osoba podejmująca zatrudnienie w Holandii musi w ciągu trzech dni od momentu wjechania na terytorium tego kraju zgłosić się do Policji ds. Cudzoziemców.

W Holandii cenieni są polscy spawacze. Muszą oni legitymować się świadectwami zawodowymi i znać choć w stopniu podstawowym język angielski lub niemiecki. W Holandii zarobki spawaczy oscylują w wysokości 45-50 zł za godzinę. Mogą również liczyć na zwrot kosztów zakwaterowania i przejazdów. Poszukiwane są także osoby chętne do pracy przy sortowaniu ryb, owoców i warzyw. Zarabiają one średnio 25 zł za godzinę. Nie otrzymują zwrotu kosztów zakwaterowania, a jedynie za przejazdy.

Nie brakuje również zajęcia dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Ich wynagrodzenie wynosi średnio w Holandii około 3 tys. zł. Chętnie zatrudniane są dziewczęta opiekujące się dziećmi. Przysługuje im kieszonkowe w wysokości około 1 tys. zł miesięcznie. „Operki”, które zdecydują się na roczny pobyt w Holandii obok zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia otrzymują również bonusy w wysokości 250 euro z przeznaczeniem na naukę języka. Mają także prawo do dwutygodniowego urlopu. Warunkiem wyjazdu jest wiek 18-25 lat, wykształcenie średnie i znajomość języka angielskiego lub niderlandzkiego. Szczegółowych informacji na temat ofert pracy w Holandii udzielają firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy.

Osoby mające wykształcenie wyższe znające dobrze język angielski mogą również szukać ofert pracy na stronie internetowej: www.monster.com, www.nuffic.nl www.cwinet.nl www.wehhaga.nl www.nlembassy.pl www.minszw.nl www.nlcareervenue.com

Ambasada Królestwa Holandii
Ul. Chocimska 6
00-791 Warszawa
tel. (0-22) 849-23-51, (0-22) 849-23-52
fax: (0-22) 848-83-45
e-mail: nlgovwar@ikp.pl

Be the First to comment.

Leave a Comment