formalności, Informacje, Legalna praca, Oferty pracy, Praca dla studentów, Praca w Irlandii, prawo pracy, Rynek pracy, Warunki pracy

Zatrudnienie w Irlandii

Irlandia to kraj, gdzie Bezrobocie na chwilę obecną wynosi ok 4,5 proc. Informacje dotyczące możliwości zatrudnienia w Irlandii. Rząd irlandzki podtrzymuje stanowisko w sprawie nieograniczonego dostępu do rynku pracy dla obywateli krajów przystępujących do Unii Europejskiej, jednakże Minister ds. Socjalnych i Rodziny Mary Coughlan zapowiedziała, że obywatele UE nie będący obywatelami Irlandii lub Wielkiej Brytanii będą uprawnieni do korzystania ze świadczeń socjalnych dopiero po upływie minimum dwóch lat od czasu przybycia i zamieszkania w ww. krajach. Ograniczenia te są reakcją rządu na obawy społeczne związane z przewidywanym przypływem migrantów z krajów przystępujących do Unii Europejskiej. Wprowadzone ograniczenia dotyczą jedynie dostępu do świadczeń socjalnych, a nie dostępu do rynku pracy, który jak zapowiedziano wcześniej, pozostanie nieograniczony. Nie będzie też ograniczeń w dostępie do korzystania z wypracowanych emerytur na warunkach ubezpieczenia oraz rent inwalidzkich.

Ograniczenia będą dotyczyły:
—  zasiłku dla bezrobotnych
— zasiłku dla osób w starszym wieku, które nie wnosiły składek emerytalnych, a znajdują się w szczególnie ciężkiej sytuacji materialnej
— zasiłek dla rodzin osób niepełnosprawnych
—  rent dla wdów i sierot
—  dodatków dla rodziców samotnie wychowujących dziecko
—  dodatków na dziecko
—  zasiłków uzupełniających

Rząd irlandzki zamierza ponadto wprowadzić system testów „habitual resi-dence test” oceniających potrzeby socjalne danego imigranta i obejmujący:
—  długość i ciągłość pobytu
—  szansę na zatrudnienie
—  powód przybycia do Irlandii
—  plany na przyszłość
—  powiązania rodzinne.

Osoby, które spełniły warunek dwuletniego pobytu mogą również nie zostać dopuszczone do korzystania ze świadczeń socjalnych ze względu na zaistniałe okoliczności, osoby takie otrzymają wsparcie finansowe na powrót do kraju macierzystego. Dynamiczny rozwój irlandzkiej gospodarki stworzył wiele dodatkowych miejsc pracy. Jednak w ostatnich miesiącach 2001 roku doszło do wyraźnego spowolnienia gospodarczego, które w znacznym stopniu ograniczyło dostęp cudzoziemców do irlandzkiego rynku pracy. Na stronach internetowych Ministerstwa Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia (www.entemp.ie) pojawiać się będą informacje na temat zatrudnienia w Irlandii.

Podstawowym kryterium ubiegania się o pracę w Irlandii jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Irlandzcy pracodawcy nadal poszukują wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny informatyki komputerowej (programiści), bankowości i finansów (księgowi, analitycy finansowi).

Bliższych informacji dotyczących pracy w Irlandii udziela:

Jobs Ireland
FAS, 27-33 Upper Baggot Street Dublin 4
Tel: 00 353 1 607 0506 e-mail: info@obsireland.com
Istnieją biura pośrednictwa pracy, które organizują prace również dla obywateli polskich: Palider Recruitment ul. Kolejowa 18A, 34-424 SzaflaryUrlop macierzyński w Irlandii

•  Kobieta pracująca ma prawo do urlopu macierzyńskiego trwającego przynajmniej 14 (kolejnych) tygodni.
•  Konieczne jest przedłożenie pracodawcy zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę.
•  Najkrótszy urlop macierzyński, wyznaczony przez pracodawca, zaczyna się nie później niż 4 tygodnie przed planowaną datą porodu i kończy się nie wcześniej niż 4 tygodnie po planowanej dacie porodu.
•  Jeśli data porodu przesuwa się, najkrótszy urlop macierzyński (14 tygodni) wydłuża się o tą ilość dni. Pracodawca powinien być poinformowany pisemnie o tej sytuacji.
•  Kobieta pracująca ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Musi jednak spełniać jeden z warunków PRSI, np. opłacać co najmniej 39 tygodnie PRSI w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem pierwszego dnia urlopu macierzyńskiego.
•  Zasiłek macierzyński jest płacony przez maksymalnie 18 kolejnych tygodni. Aby kwalifikować  się do zasiłku kobieta musi pozostać  na urlopie przez minimum 4 tygodnie (i nie dłużej  niż  14 tygodni) przed planowaną datą porodu.
•  Wielkość zasiłku (stawka tygodniowa) jest naliczana w następujący sposób. Dochód brutto z danego roku podatkowego jest dzielony przez liczbę tygodni które kobieta przepracowała w ciągu bieżącego roku. 70% z tej sumy stanowi wielkość zasiłku.
•  Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć 6 tygodni przed planowanym urlopem macierzyńskim do Maternity Benefit Section, Social Welfare Services Office, Government Buildings, Ballinalee Road, Longford, tel Dublin +353 1 704300.
•  Urlop macierzyński (minimum 14 tygodni) może być wydłużony o maksymalnie 4 tygodnie. W tym celu można się ubiegać o „dodatkowy urlop macierzyński”, który zaczyna się z upływem ostatniego dnia urlopu macierzyńskiego (14 tygodnie). W tym celu należy powiadomić pracodawcę z przynajmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem.
•  Kobieta pracująca i będącą w ciąży jest chroniona prawnie na podstawie Maternity Protection Act z 1994.
Więcej informacji można uzyskać pod adresami:

Information Sendce
Department of Social, Community and Family Affairs
Dublin 1
Tel +353 1 7043000.

oraz

Information Unit,
Department of Enterprise, Trade and Employment
Davitt House,
65a Adelaide Road,
Tel +353 1 6313131,
www.entemp.ie

Irlandzkie władze zamiast — wzorem większości państw — ogłaszać, jak bardzo będą chronić swój rynek pracy, wymieniają w Internecie, kogo w Irlandii brakuje: informatyków, robotników budowlanych, architektów, inżynierów, pracowników nadzoru budowlanego, urbanistów, pracowników opieki społecznej, farmaceutów, psychologów, logopedów, biochemików. Wielu przedstawicieli tych profesji od dawna może ubiegać się w ułatwionym trybie o wizę zezwalającą na pracę. Irlandzkie władze jasno podkreślają, że po 1 maja pierwszeństwo przy zatrudnieniu mają obywatele UE 25 państw. Osoby spoza Unii można zatrudnić tylko wtedy, jeśli w Unii nie znajdą się kandydaci na dane stanowisko.

Irlandia stwarza duże możliwości podjęcia pracy, ale przede wszystkim osobom świetnie znającym język angielski. Gospodarka irlandzka potrzebuje rozmaitych specjalistów: poszukiwani są spece z dziedzin informatyki, bankowości i finansów, inżynierowie, projektanci i technicy budowlani, marketingowcy, tele-sprzedawcy, pielęgniarki, pokojówki, recepcjoniści, kucharze, pracownicy ferm hodowlanych i gospodarstw rolnych.

Wjazd do Irlandii w celach zarobkowych jest równoznaczny z uprzednim znalezieniem sobie osoby lub firmy chcącej zatrudnić Polaka. To właśnie osoba oferująca pracę występuje o pozwolenie na nią i załatwia wszelkie formalności. Pozwolenie jest najczęściej wydawane na 1 rok i istnieje możliwość przedłużenia go. Zmieniając pracę należy pamiętać o wystąpieniu o nowe pozwolenie. Irlandzcy pracodawcy zaoferowali Polakom w 2001 roku 145 miejsc pracy.

Informacje o wolnych miejscach pracy są dostępne na stronach internetowych FAS (Narodowa Agencja Zatrudnienia i Treningu) — www.fasjobsireland.com. Informacje  o  wolnych miejscach  pracy można również  znaleźć  na  stronach internetowych gazet: Irish Examiner — www.examiner.ie Irish Independent — www.unison.ie/irish—independent/ Irish Times — www.ireland.com Sunday Business Post — www.sbpost.ie Sunday Tribune — www.tribune.ie

Na stronie internetowej www.polishembassy.ie (w części — konsularnej) można znaleźć informacje dotyczące zatrudnienia Polaków w Irlandii, a sprawy dotyczące praw i obowiązków pracowniczych na stronie irlandzkiego Ministerstwa Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia www.dete.ie. Informacje na temat pracy zagranicą znajdują się także na stronie polskiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy www.mgip.gov.pl

Irlandczycy stworzyli również nowy portal w języku polskim, na którym są dostępne oferty pracy w Irlandii www.irelandjobs.pl.

Aby ułatwić znalezienie pracy osobom pochodzącym z krajów spoza Unii Europejskiej (oraz spoza krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego), wprowadzono wizę z pozwoleniem na pracę. Jest to możliwe dla osób już posiadają cych konkretne oferty pracy od irlandzkich pracodawców. Z tym dokumentem osoba chcąca pracować w Irlandii musi udać się do ambasady lub konsulatu. Posiadanie pozwolenia na pracę nie daje prawa do natychmiastowego wjazdu do Irlandii. Aplikacje do uzyskania pozwolenia na pracę mogą być składane jedynie przez obcokrajowców. Aplikacje muszą być wydawane przez ambasadę lub konsulat w kraju osoby starającej się o uzyskanie pozwolenia na pracę. Osoba starająca się o pozwolenie może zostać poproszona o wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez pracowników ambasady lub konsulatu. Aplikacje można również składać na adres do Biura Wizowego:

Visa Office, Department of Foreign Affairs, Hainault House, 69-71 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland.

Aby o uzyskać pozwolenia na pracę należy przedłożyć następujące dokumenty:
•  wypełniony formularz aplikacji
•  oferta pracy i kontrakt od pracodawcy w Irlandii
•  dwie fotografie
•  ważny paszport

Ambasada Republiki Irlandii
Ul. Humańska 10
00-789 Warszawa
tel. (0-22) 849-66-55, (0-22) 849-66-33
fax: (0-22) 849-84-31
e-mail: ambasada@irlandia.pl
www.irlandia.pl

Be the First to comment.

Leave a Comment