Informacje, Praca w Luksemburgu

Zatrudnienie w Luksemburgu

W Luksemburgu bezrobocie wynosi: 4 proc. Luksemburg zastosował dwuletni okres przejściowy na swobodę świadczenia pracy. Do niewielkiego, najbogatszego kraju Unii, gdzie płace są wyjątkowo wysokie, jadą głównie pracownicy instytucji europejskich, które mają tam swoje siedziby (np. Europejski Trybunał Sprawiedliwości). Polska zawarła z Luksemburgiem dwustronną umowę o pracownikach-stażystach, w ramach której do Luksemburga może pojechać 30 osób rocznie. Polska podpisała z Luksemburgiem porozumienie dotyczące zatrudnienia obywateli obydwu państw w charakterze stażystów. Ma to na celu doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych. Osoba chcąca odbyć staż w Luksemburgu musi mieć ukończone 18 lat i nie przekroczone 30 (wykształcenie minimum zawodowe). Staż trwa 1 rok, z możliwością przedłużenia go o 6 miesięcy.

Każdego roku na stażu może przebywać około 30 Polaków. Oprócz tego obywatele polscy mogą podejmować pracę w Luksemburgu poprzez bezpośrednie skontaktowanie się z pracodawcą. Jeśli pracodawca będzie zainteresowany daną osobą to musi przesłać jej umowę o pracę i potwierdzenie zatrudnienia wydawane przez miejscowy urząd pracy. Z tymi dokumentami należy zgłosić się do placówki dyplomatycznej Luksemburgu, w celu otrzymania pozwolenia na pracę.
Adres internetowy z ofertami pracy: www.monster.lu

Be the First to comment.

Leave a Comment