formalności, Informacje, Legalna praca, Oferty pracy, Praca sezonowa, Praca w Portugalii, Praca w Unii

Zatrudnienie w Portugalii

Bezrobocie w Portugalii wynosi zaledwie  6,8 proc. jest zatem na tyle niskie, iż można mieć nadzieje na zatrudnienie w tym kraju. Portugalczycy wprowadzili dwuletni okres przejściowy (w tym czasie trzeba uzyskiwać w konsulacie w Polsce wizę pracowniczą). Co roku ustalają limit zagranicznych pracowników, którzy mogą zatrudnić się w poszczególnych branżach.

Najłatwiej znaleźć pracę w budownictwie (tę branżę zdominowali Ukraińcy, którzy są dziś największą grupą imigrantów w Portugalii), turystyce (szczególnie w sezonie letnim w południowym regionie Algarve). Dla obywateli krajów nie należących do Unii Europejskiej możliwość legalnego pobytu jest ograniczona, ponieważ liczba wydawanych pozwoleń na pobyt jest limitowana.

Wizę pobytowa można otrzymać w placówkach dyplomatycznych Portugalii. Procedura przyznawania wizy może potrwać 3 miesiące lub dłużej. Wiza ważna jest przez 120 dni od dnia jej wydania i pozwala na pobyt w Portugalii przez 90 dni. Może być przedłużona o dwa kolejne 90 dniowe okresy. Pozwolenie na pobyt wydawane jest przez Biuro Obsługi Cudzoziemców. Trwa to od 3 do 6 miesięcy. Jeśli nie zdążymy załatwić formalności w kraju pochodzenia możliwe jest załatwienia na terenie Portugalii, w Biurze Obsługi Cudzoziemców.

Portugalia
Portugalia

Pozwolenie na pobyt jest wydawane w formie karty i legalizuje nasz pobyt na rok, pięć lub dwadzieścia lat. Gdy pozwolenie zostanie wydane, osoba zainteresowana musi starać się o uzyskanie dowodu tożsamości lub/i o portugalskie prawo jazdy.

Pozwolenia na prace są obowiązkowe dla osób pragnących legalnie pracować w Portugalii. Obcokrajowcu posiadający podpisany kontrakt z pracodawcą mogą się na jego podstawie ubiegać o pozwolenie na pobyt, jeśli nie wystąpią jakieś przeciwwskazania. Obcokrajowcy posiadający pozwolenie na pobyt mogą być zatrudnieni w Portugalii bez pozwolenia na pracę. Osoby samozatrudnione i mające prawo do stałego pobytu nie muszą mieć pozwolenia na pracę.

Portugalskie przedsiębiorstwa chcące zatrudnić obcokrajowca muszą uzyskać zgodę rządu Portugalii, która określi dopuszczalną liczbę zatrudnionych obcokrajowców. W obecnej chwili przyjęto zasadę 1 obcokrajowca na 10 obywateli Portugalii. Pracodawca powinien otrzymać pozwolenie na prace dla każdego zatrudnionego obcokrajowca. Wydawane ono jest przez Ministerstwo Pracy.

Lekarze, dentyści i prawnicy nie mogą prowadzić działalności na podstawie kwalifikacji uzyskanych w państwie swego zamieszkania, muszą starać się o nostryfikowanie swoich dyplomów w Portugalii.

Przez Internet pracy można szukać pod adresem:
www.icep.pl
www.jobsabroad.com
www.mts.gov.pl
www.portugal-info.net
www.berst.org/expegjrience.asp

Be the First to comment.

Leave a Comment