Informacje, Legalna praca, Oferty pracy, Ogłoszenia o pracę, Praca w Unii, Praca we Włoszech

Praca we Włoszech

Włochy to wspaniały kraj o ciekawej kulturze. Przycuąga także ludzi, poszukujących pracę, gdyż  bezrobocie wynosi tu zaledwie  8,5 proc. We Włoszech obowiązuje dwuletnie ograniczenie w dostępie do rynku pracy dla Polaków. Pomimo bezrobocia Włochy szacują, że w całym kraju brakuje 150 tys. pracowników. Najbardziej brakuje personelu medycznego. Wiele szpitali, klinik prywatnych i domów opieki było zmuszonych do zamykania całych oddziałów z powodu braku personelu. Pracowników w budownictwie, hotelarstwie, rolnictwie i turystyce brakuje szczególnie na północy kraju (Lombardia, Bolzano). Polska nie ma podpisanej z Włochami umowy międzynarodowej. Podjęcie legalnej pracy we Włoszech jest możliwe po spełnieniu kilku warunków. Najpierw należy znaleźć pracodawcę na własną rękę. Po podpisaniu kontraktu z pracodawcą, ten udaje się do miejscowego urzędu pracy i tam składa wniosek z prośbą o wydanie pozwolenia na zatrudnienie obcokrajowca. Jeśli na dane stanowisko pracy nie ma chętnych Włochów, urząd pracy wydaje pozwolenie na pracę (autorizzazione al lavoró).

Po otrzymaniu tych dokumentów włoski pracodawca przesyła je polskiemu pracownikowi. Z tymi dokumentami należy udać się do konsulatu Włoch i złożyć wniosek o wydanie wizy. Okres oczekiwania na wydanie wizy to około pięć dni. Jeżeli o pracę staramy się na terenie Włoch, to posiadając zezwolenie na pracę pracownik zgłasza się w Kwesturze w celu wyrobienia pozwolenia na pobyt związany z pracą. Zawody, w których oczekuje najwięcej miejsc pracy dla Polaków to: pielęgniarka, robotnik budowlany, pomoc domowa, opiekunka do dzieci. Oprócz tego można również strać się o prace sezonowe (zbieranie owoców, kucharze, kelnerzy).

Włochy
Włochy

Adres internetowy z ofertami pracy:
www.monster.it
www.italiaembassy.pl
www.mercurius.it
www.minlavoro.it

Be the First to comment.

Leave a Comment