Praca we Francji, Rynek pracy, Warunki pracy

Praca we Francji

Na podstawie umowy z 1990 i 1992 roku powstało w 1992 r. Biuro Przedstawicielskie Urzędu ds. Migracji Międzynarodowych Republiki Francuskiej (OMI). Wszelkie oferty pracy trafiają do Krajowego Urzędu Pracy za pośrednictwem tego właśnie biura. Urzędy pracy znajdują kandydatów, po czym OMI kontaktuje się z wybranymi kandydatami, przeprowadza kwalifikacje, organizuje badania lekarskie i pomaga w uzyskaniu wiz pobytowych z prawem do pracy. We Francji pracę mogą znaleźć pracownicy sezonowi przy zbiorze winogron, kelnerzy, kucharze, pokojówki, pracownicy małych sklepów, inżynierowie przemysłowi. W 2001 roku do Polski wpłynęły 5292 oferty ze strony francuskiej.

Staże
W celu poszerzenia perspektyw zawodowych oraz pogłębienia znajomości języka francuskiego co roku do Francji może wyjechać na staż 1000 obywateli polskich.
Wymagania:
-wiek: od 18 do 35 lat
– wykształcenie: co najmniej zasadnicze zawodowe
– znajomość języka francuskiego: odpowiadająca wymaganiom niezbędnym dla wykonywania pracy oferowanej na terenie Francji.
Warunki:
– czas zatrudnienia: staż trwa 1 rok i może być przedłużony do 1,5 roku.

Praca sezonowa we Francji
Pracownicy sezonowi są zatrudniani w pełnym wymiarze czasu, a limit nie jest określony. W zasadzie w ramach walki z bezrobociem we Francji nie ma prac sezonowych dla cudzoziemców. Możliwość tego typu zatrudnienia mają jedynie młodzi ludzie z krajów Unii Europejskiej i studenci z państw, z którymi Francję łączą specjalne umowy. Mimo wszystko można próbować podjąć pracę we Francji, należy jednak pamiętać, że niezbędne jest uzyskanie tymczasowego zezwolenia na pracę. Często pracodawca sam występuje o takie zezwolenie dla swego przyszłego pracownika.

Wymagania:
-wiek: od 18 do 35 lat
– wykształcenie: co najmniej zasadnicze zawodowe -znajomość języka francuskiego: elementarna
– wymagana sprawność fizyczna.
Warunki:
– pozwolenie na pracę sezonową otrzymuje się na okres do 6 miesięcy.

Be the First to comment.

Leave a Comment