Praca w Belgii

Praca, staż w Belgii

Ratyfikowana w 1990 roku umowa uprawnia maksymalnie 250 obywateli polskich rocznie do podjęcia pracy w Belgii w charakterze stażystów w wyuczonym zawodzie. Staże mają na celu zapoznanie się ze stosowanymi metodami pracy w Belgii. Zezwolenia na pracę w Belgii są wydawane bez względu na sytuację panującą na tamtejszym rynku pracy, ale to sami Polacy muszą wyszukać sobie pracodawców belgijskich, którzy ich zatrudnią. Osobom, które zdecydują się pracować w Belgii nielegalnie, grozi deportacja i wpis do paszportu z zakazem wjazdu na tzw. terytorium Schengen, czyli do większości krajów Unii i niektórych spoza niej, między którymi nie ma kontroli granicznych.

Staże w Belgii
Wymagania:
-wiek: od 18 do 30 lat
– wykształcenie: co najmniej zasadnicze zawodowe
– znajomość języka francuskiego: odpowiadająca wymaganiom niezbędnym dla wykonywania pracy.

Warunki pracy w Belgii:
– czas zatrudnienia: 1 rok z możliwością przedłużenia do 1,5 roku
– wynagrodzenie: nie niższe niż średnia płaca w danym zawodzie w Belgii.


Procedura pracy w Belgii:

– obywatele polscy sami szukają pracodawców belgijskich
– po znalezieniu pracodawcy należy złożyć wniosek do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

• posiadane dyplomy zawodowe
• wskazanie belgijskiego pracodawcy,,u którego odbędzie się staż

– po sprawdzeniu wniosku strona polska przekazuje go władzom w Belgii

– na podstawie otrzymanych z Polski dokumentów partner polskiego urzędu pracy podejmuje decyzję o wydaniu zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę w Belgii jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się przez kandydata do pracy o wizę z prawem do pracy.
– W celu uzyskania wizy z prawem do pracy kandydat składa wniosek do Ambasady Królestwa Belgii.

Be the First to comment.

Leave a Comment