Praca w Hiszpanii

Praca, staż w Hiszpanii

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie zasad i warunków wzajemnego przepływu pracowników między obu państwami została zawarta 21 maja 2002 roku. Umowa zezwala obywatelom polskim na pracę w charakterze stażystów i pracowników sezonowych. Okazuje się, że praca w słonecznej Hiszpanii może być całkiem atrakcyjna również dla polaków.

Staże
W ramach umowy 50 obywateli polskich rocznie może podjąć pracę w Hiszpanii w charakterze stażystów.

Wymagania:
– wiek: od 18 do 35 lat
– wykształcenie: co najmniej zasadnicze zawodowe
– znajomość języka hiszpańskiego: odpowiadająca wymaganiom niezbędnym dla wykonywania pracy.

Warunki pracy w Hiszpanii:
– czas zatrudnienia: 1 rok z możliwością przedłużenia do 1,5 roku
– wynagrodzenie: nie niższe niż średnia płaca w danym zawodzie w Hiszpanii.

Procedura – formalności w Hiszpanii:
– analogiczna do tej, jaką przechodzą osoby ubiegające się o pracę w charakterze pracownika gościa w RFN

Praca sezonowa w Hiszpanii
W Hiszpanii najmilej widziani są pracownicy do zbioru truskawek, cytrusów i oliwek. Umowa nie ustala limitu liczby Polaków zatrudnionych przy pracy sezonowej.

Wymagania:
-wiek: od 18 do 35 lat
– wykształcenie: co najmniej zasadnicze zawodowe
– znajomość języka hiszpańskiego: elementarna
– wymagana sprawność fizyczna.

Warunki pracy:

– pozwolenie na pracę sezonową otrzymuje się na okres do 9 miesięcy.
Procedura:
– analogiczna do tej, jaką przechodzą osoby ubiegające się o prace sezonowe w RFN (zob. str. 25).


Adres ambasady:

Ambasada Królestwa Hiszpanii
ul. Myśliwiecka 4
00-459 Warszawa
tel. (0-22) 622-42-50
fax (0-22) 622-54-08
e-mail: emb.esppl@mail.mae.es

One comment

NIEPOWIEDZIAŁABYM ZE JEST TAK ŁATWO Z PRACA PO NIEWAZ MOJEGO MEZA OSZUKALI POJEHCAŁ I CO DALEJ TRAGEDJA

Leave a Comment