Praca dla studentów, Praca sezonowa, Praca w Austrii

Praca w Austrii

W Austrii wprowadzono bardzo rygorystyczne podejście do zatrudniania cudzoziemców, dlatego też Polacy mogą mieć duże problemy z podjęciem legalnej pracy. Zgodnie z przepisami, obcokrajowcy mogą stanowić maksymalnie 8% siły roboczej w Austrii. Ten niewielki limit jest jednak w dużej mierze wykorzystany przez cudzoziemców mieszkających w Austrii na stałe, w tym około 8,8 tys. Polaków.

Jedynym wyjątkiem od ogólnie przyjętego limitu mogą być pracownicy sezonowi, zatrudniani w rolnictwie, hotelarstwie i gastronomii. Praca sezonowa może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Chętni do pracy sezonowej w Austrii muszą samodzielnie znaleźć przyszłego pracodawcę, który następnie zgłasza chęć zatrudnienia obcokrajowca do miejscowego urzędu pracy. Jeśli urząd wyrazi zgodę, pracodawca może przesłać umowę i zaświadczenie urzędowe swojemu przyszłemu pracownikowi. Z tymi dokumentami kandydaci powinni udać się do ambasady w Warszawie lub konsulatu w Krakowie w celu otrzymania austriackiej wizy pobytowej.

Składając wniosek o wizę pobytową należy przedłożyć następujące dokumenty:

na pobyt krótszy niż sześć miesięcy:
– ważny paszport
– 1 zdjęcie
– świadectwo urodzenia.

Niestety, polscy studenci nie mogą pracować legalnie w Austrii nawet w wakacje – taką możliwość mają jedynie studenci, którzy uczą się w Austrii. Ponadto na mocy umowy stowarzyszeniowej między Polską a Unią Polacy mogą pracować w Austrii, jeśli są „personelem kluczowym” firmy, w której są zatrudnieni.

Adres ambasady:
Ambasada Republiki Austrii

ul. Gagarina 34 00-748 Warszawa

tel : (0-22) 841-00-81, (0-22) 841-00-82, (0-22) 841-00-83, (0-22) 841-00-84

fax (0-22) 841-00-85

Be the First to comment.

Leave a Comment