Praca w Finlandii

Praca w Finlandii

Finlandia nie wprowadziła żadnych limitów liczby obcokrajowców mogących podjąć pracę w kraju. Jednak podstawą zatrudnienia obcokrajowca jest analiza bieżącej sytuacji na rynku pracy. Na tej podstawie biuro zatrudnienia może wystawić pozwolenie na pracę dla cudzoziemca w branżach, w których brakuje specjalistów. Osoby zainteresowane podjęciem legalnej pracy w Finlandii muszą same znaleźć pracodawcę. Pracodawca składa wniosek o zatrudnienie obcokrajowca w odpowiednim biurze zatrudnienia. Biuro to dokonuje analizy sytuacji na rynku i na tej podstawie rozpatruje złożony przez pracodawcę wniosek. O opinii zostaje powiadomiony kandydat i ewentualnie placówka dyplomatyczna w danym kraju.Warto podkreślić, że pozwolenie na pracę lub pobyt w Finlandii należy uzyskać jeszcze przed wyjazdem do tego kraju. W tym celu należy złożyć odpowiedni formularz w Ambasadzie Republiki Finlandii w Warszawie lub w Agencji Konsularnej w Gdyni. Do formularza należy dołączyć opinię z biura zatrudnienia.

Pozwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, zwykle na jeden rok. Pozwolenie może być wydane na krótszy okres, jeśli wynika to z charakteru pracy. Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia zależy od rodzaju dodatkowych dokumentów i wyjaśnień i trwa od kilku tygodni, nawet do kilku miesięcy. Pozwolenie jest płatne, ale opłata za wydanie pozwolenia może być uiszczona po wyjeździe do Finlandii.

Adres ambasady i agencji konsularnej:


Ambasada Republiki Finlandii
ul. Chopina 4/8
00-559 Warszawa
tel. (0-22) 629-40-91
fax (0-22) 621-34-42
e-mail: sanomat.var@formin.fi

Agencja Konsularna w Gdyni
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
tel. (0-58)621-68-52
fax (0-58) 843-56-44

Be the First to comment.

Leave a Comment