Praca w Holandii

Praca w Holandii

Prawo holenderskie zezwala pracodawcy zatrudnić cudzoziemca tylko wtedy, gdy uzyska zezwolenie z Centralnego Zarządu Siły Roboczej. Pozwolenie na pracę może być wydane wówczas, gdy nie ma chętnych na dany rodzaj pracy wśród obywateli Holandii i innych państw Unii Europejskiej. W przypadku gdy obywatel polski zamierza pracować w Holandii dłużej niż trzy miesiące, musi wystąpić do holenderskiej ambasady o czasowe pozwolenie na pobyt. Podanie jest przesyłane do odpowiednich władz w Holandii (Imigration and Natura-lisation Service and Aliens Police), a o wystąpieniu o pozwolenie informowany jest potencjalny przyszły pracodawca, który wówczas występuje do CZSR o zgodę na zatrudnienie cudzoziemca. Jeśli taka zgoda zostanie wydana, wówczas polski obywatel uzyska czasowe pozwolenie na pobyt.

Jeśli okres pracy w Holandii nie będzie przekraczał trzech miesięcy, czasowe pozwolenie na pobyt nie jest wymagane. Jednak pracodawca musi także w tym wypadku wystąpić o pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca. Podejmując zatrudnienie w Holandii musimy w ciągu trzech dni od momentu wjazdu na terytorium tego kraju zgłosić się do Policji ds. Cudzoziemców.


Adres ambasady:

Ambasada Królestwa Holandii
ul. Chocimska 6
00-791 Warszawa
tel.: (0-22) 849-23-51, (0-22) 849-23-52

Be the First to comment.

Leave a Comment