Praca w Irlandii

Praca w Irlandii

Osobom znającym język angielski, Irlandia stwarza duże możliwości w zakresie podjęcia pracy. Zainteresowani podjęciem pracy w Irlandii powinni najpierw znaleźć pracodawcę. To właśnie osoba oferująca pracę występuje o pozwolenie na nią i załatwia wszelkie formalności. Pozwolenie jest najczęściej wydawane na 1 rok z możliwością przedłużenia. Zmieniając pracę należy pamiętać o wystąpieniu o nowe pozwolenie. Aby ułatwić znalezienie pracy osobom pochodzącym z krajów spoza Unii Europejskiej, wprowadzono wizę z pozwoleniem na pracę. Jest to możliwe w przypadku osób już posiadających konkretne oferty pracy od irlandzkich pracodawców. Z tym dokumentem osoba chcąca pracować w Irlandii musi udać się do ambasady lub konsulatu.

Posiadanie pozwolenia na pracę nie daje prawa do natychmiastowego wyjazdu do Irlandii. Aplikacje do uzyskania pozwolenia na pracę mogą być składane jedynie przez obcokrajowców. Aplikacje muszą być wydane przez ambasadę lub konsulat w kraju osoby starającej się o uzyskanie pozwolenia na pracę. Osoba starająca się o pozwolenie na pracę może zostać poproszona o wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez pracowników ambasady lub konsulatu.

Aplikacje można również składać na adres biura wizowego:
Visa Office, Department of Foreign Affairs,
Hainault House,
69-71 St. Stephen’s Green,
Dublin 2, Ireland

Aby uzyskać pozwolenie na pracę, należy przedłożyć następujące dokumenty:

– wypełniony formularz aplikacji
– ofertę pracy i kontrakt od pracodawcy w Irlandii
– dwie fotografie
– ważny paszport.


Adres ambasady:

Ambasada Irlandii
ul. Humańska 10
00-789 Warszawa
tel.: (0-22) 849-66-55, (0-22) 849-66-33
fax (0-22) 849-84-31

e-mail: ambasada(a)irlandia.pl
www.irlandia.pl

Be the First to comment.

Leave a Comment