Praca w Szwecji

Praca w Szwecji

Osoby zainteresowane legalną pracą w Szwecji muszą najpierw uzyskać zezwolenie na pracę w szwedzkiej ambasadzie. W Internecie na stronie www.migrationsverket.se dostępne są formularze i tylko oferty na nich wypisane są przyjmowane przez ambasadę. Do wniosku musi być dołączona pisemna oferta szwedzkiego pracodawcy. Prawidłowa oferta powinna zawierać wysokość pełnego wynagrodzenia i informację o zakwaterowaniu pracownika. Następnie podania przesyłane są do urzędu pracy w Szwecji, który ostatecznie podejmuje decyzję o pozwoleniu na pracę. Rozpatrywanie wniosku trwa zazwyczaj od 6 do 8 tygodni. Pozwolenie jest ważne 3 miesiące w okresie od 1 kwietnia do 1 listopada i obowiązuje na wykonywanie prac w określonej branży.

Po przyjeździe należy udać się do szwedzkiego miejscowego urzędu administracji, który ostatecznie sprawdza, czy stanowisko, które ma objąć Polak, nie może być obsadzone przez Szweda. Zazwyczaj gdy przyjeżdżamy kolejny raz do tego samego pracodawcy, zwykle on załatwia wszystkie formalności przed naszym przybyciem. Mimo starań polskiego MSZ Szwecja nadal waha się, czy podpisać umowę z Polską w sprawie zatrudniania pracowników sezonowych. Mimo to można starać się o pozwolenie na pracę sezonową, należy mieć jednak ukończone 18 lat do 1 kwietnia roku, w którym chcemy podjąć pracę. Za pracę na czarno grozi deportacja, grzywna, a nawet więzienie.

Adres ambasady:
Ambasada Królestwa Szwecji
ul. Bagatela 3
00-585 Warszawa
tel. (0-22) 640-89-00
fax (0-22) 640-89-83
e-mail: ambasada.warszawa(at)foreign.ministrv.se
www.swedish-embassy.pl

Be the First to comment.

Leave a Comment