Kategoria: Praca w Finlandii

formalności, Informacje, Legalna praca, Praca w Finlandii, Rynek pracy, Warunki pracy

Zatrudnienie w Finlandii

Finlandia to bardzo atrakcyjny kraj jeśli chodzi o pracę.  Bezrobocie wynosi tu zaledwie: 8,9 proc. Ograniczenia to Dwuletni okres przejściowy. W tym czasie Polacy będą mogli otrzymać pracę, tylko jeśli miejscowy urząd pracy wyda decyzję, że na konkretne miejsce pracy, o które się ubiega, nie można znaleźć Fina lub obywatela „starej” UE. O decyzję urzędu pracy będzie można występować z Polski (jeśli np. znajdziemy zatrudnienie przez Internet lub już z Finlandii).

Okres przejściowy nie będzie dotyczył tych, którzy przed 1 maja przez co najmniej 12 miesięcy z rzędu pracowali już w Finlandii. Swobodnie będą mogli podejmować pracę także członkowie rodzin tych, którzy już tam pracują. Continue reading „Zatrudnienie w Finlandii”

Be the First to comment. Read More
Praca w Finlandii

Praca w Finlandii

Finlandia nie wprowadziła żadnych limitów liczby obcokrajowców mogących podjąć pracę w kraju. Jednak podstawą zatrudnienia obcokrajowca jest analiza bieżącej sytuacji na rynku pracy. Na tej podstawie biuro zatrudnienia może wystawić pozwolenie na pracę dla cudzoziemca w branżach, w których brakuje specjalistów. Osoby zainteresowane podjęciem legalnej pracy w Finlandii muszą same znaleźć pracodawcę. Pracodawca składa wniosek o zatrudnienie obcokrajowca w odpowiednim biurze zatrudnienia. Biuro to dokonuje analizy sytuacji na rynku i na tej podstawie rozpatruje złożony przez pracodawcę wniosek. O opinii zostaje powiadomiony kandydat i ewentualnie placówka dyplomatyczna w danym kraju. Continue reading „Praca w Finlandii”

Be the First to comment. Read More