Kategoria: Praca w Hiszpanii

Informacje, Legalna praca, Praca dla studentów, Praca sezonowa, Praca w Hiszpanii, Praca w Unii, Rynek pracy, Warunki pracy

Zatrudnienie w Hiszpanii

W Hiszpanii jeśli chodzi o pracę nie jest tak źle jak sugerowałoby bezrobocie, które wynosi: 11,2 proc. Zgodnie z hiszpańską ustawą o cudzoziemcach pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, przygotowuje kontrakt i występuje do ministerstwa pracy z wnioskiem o pozwolenie na jego zatrudnienie. Cudzoziemiec składa wniosek o wizę w konsulacie hiszpańskim w swoim kraju. Kontrakt w sprawie pracy pracodawca przesyła do ambasady w Warszawie, gdzie jest podpisywany przez kandydata. W ramach polsko-hiszpańskiego porozumienia o pracownikach sezonowych można podejmować pracę nawet na dziewięć miesięcy. Continue reading „Zatrudnienie w Hiszpanii”

Be the First to comment. Read More
Praca w Hiszpanii

Praca, staż w Hiszpanii

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie zasad i warunków wzajemnego przepływu pracowników między obu państwami została zawarta 21 maja 2002 roku. Umowa zezwala obywatelom polskim na pracę w charakterze stażystów i pracowników sezonowych. Okazuje się, że praca w słonecznej Hiszpanii może być całkiem atrakcyjna również dla polaków. Continue reading „Praca, staż w Hiszpanii”

One comment Read More