Kategoria: Praca w Holandii

Informacje, Legalna praca, Praca w Holandii

Jak szukać pracy w Holandii nie znając języka obcego?

Zanim jednak przejdziemy dalej, warto postawić parę pojęć o zatrudnienia poprzez pośrednika. Skąd jest się co mamić, w Holandii jesteśmy oceniani jako tania siła robocza, która samego dnia potrafi podejmować w samej spółce w fizycznym mieście, by następnego dnia podejmować w zupełnie obcym mieście, na innym zatrudnieniu także dla różnej marki – takie czasy. Continue reading „Jak szukać pracy w Holandii nie znając języka obcego?”

Be the First to comment. Read More
Praca w Holandii

Agencje pośrednictwa pracy w Holandii – jak wybrać?

W Polsce jest kilkadziesiąt agencji posady kierujących swoich podwładnych do Holandii. Myśli na przedmiot tych placówki są różne, nie mniej a stanowi aktualne znacznie ekonomiczny początek dla ludzi nie znających stylu i nie stanowiących w Holandii żadnego mieszkaniu do istnienia. Continue reading „Agencje pośrednictwa pracy w Holandii – jak wybrać?”

Be the First to comment. Read More
formalności, Informacje, Praca sezonowa, Praca w Holandii, Praca w Unii, Rynek pracy, Warunki pracy

Zatrudnienie w Holandii

Holandia jest prawdziwym rajem dla pracowników z Polski, bezrobocie w tym kraju jest bardzo niskie bo kształtuje się na poziomie  4,5    proc.   Polacy chcący pracować w Holandii są po 1 maja 2004 r. zdani na decyzję Centralnego Urzędu Pracy i Płacy w Hadze. To on ocenia, w których sektorach gospodarki brak jest do pracy Holendrów i obywateli innych państw „starej” UE, i daje wtedy pozwolenie obywatelom spoza państw Piętnastki. O pozwolenie zwraca się holenderski pracodawca. Jeśli będziemy chcieli pracować w Holandii dłużej niż trzy miesiące, należy w konsulacie w Warszawie wystąpić o pozwolenie na pobyt (mając już konkretną propozycję pracy). Continue reading „Zatrudnienie w Holandii”

Be the First to comment. Read More
Praca w Holandii

Praca w Holandii

Prawo holenderskie zezwala pracodawcy zatrudnić cudzoziemca tylko wtedy, gdy uzyska zezwolenie z Centralnego Zarządu Siły Roboczej. Pozwolenie na pracę może być wydane wówczas, gdy nie ma chętnych na dany rodzaj pracy wśród obywateli Holandii i innych państw Unii Europejskiej. W przypadku gdy obywatel polski zamierza pracować w Holandii dłużej niż trzy miesiące, musi wystąpić do holenderskiej ambasady o czasowe pozwolenie na pobyt. Podanie jest przesyłane do odpowiednich władz w Holandii (Imigration and Natura-lisation Service and Aliens Police), a o wystąpieniu o pozwolenie informowany jest potencjalny przyszły pracodawca, który wówczas występuje do CZSR o zgodę na zatrudnienie cudzoziemca. Jeśli taka zgoda zostanie wydana, wówczas polski obywatel uzyska czasowe pozwolenie na pobyt.

Continue reading „Praca w Holandii”

Be the First to comment. Read More