Kategoria: Praca w Luksemburgu

Informacje, Praca w Luksemburgu

Zatrudnienie w Luksemburgu

W Luksemburgu bezrobocie wynosi: 4 proc. Luksemburg zastosował dwuletni okres przejściowy na swobodę świadczenia pracy. Do niewielkiego, najbogatszego kraju Unii, gdzie płace są wyjątkowo wysokie, jadą głównie pracownicy instytucji europejskich, które mają tam swoje siedziby (np. Europejski Trybunał Sprawiedliwości). Polska zawarła z Luksemburgiem dwustronną umowę o pracownikach-stażystach, w ramach której do Luksemburga może pojechać 30 osób rocznie. Polska podpisała z Luksemburgiem porozumienie dotyczące zatrudnienia obywateli obydwu państw w charakterze stażystów. Ma to na celu doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych. Osoba chcąca odbyć staż w Luksemburgu musi mieć ukończone 18 lat i nie przekroczone 30 (wykształcenie minimum zawodowe). Staż trwa 1 rok, z możliwością przedłużenia go o 6 miesięcy. Continue reading „Zatrudnienie w Luksemburgu”

Be the First to comment. Read More
Praca w Luksemburgu

Praca, staż w Luksemburgu

Między Luksemburgiem a Polską zawarte zostało porozumienie w sprawie zatrudnienia obywateli obydwu państw w charakterze stażystów, by ci mogli doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe i językowe. Każdego roku w Luksemburgu na stażu może przebywać maksimum 30 Polaków. Osoba chętna do odbycia stażu w Luksemburgu musi mieć udokumentowane wykształcenie minimum zawodowe i być w wieku 18-30 lat. Stażysta może być zatrudniony na okres 1 roku z możliwością przedłużenia tego czasu o 6 miesięcy.

Continue reading „Praca, staż w Luksemburgu”

Be the First to comment. Read More