Tag: Dania

formalności, Informacje, Legalna praca, Praca w Danii, prawo pracy, Rynek pracy, Warunki pracy

Zatrudnienie w Danii

Obecnie w Danii bezrobocie wynosi ok: 6,1 proc. Ograniczenia odnośnie pracy nie są jednak zbyt wielkie. Polacy jeszcze co najmniej przez dwa lata będą musieli ubiegać się o pozwolenie na pracę i pobyt. Kopenhaga obawia się przede wszystkim wykorzystywania jej hojnego systemu opieki społecznej.

„Warunkiem otrzymania pozwolenia na pracę i pobyt będzie zatrudnienie na pełny etat i na warunkach zgodnych z obowiązującymi na duńskim rynku pracy. Utrata zatrudnienia będzie pociągać za sobą utratę pozwolenia na pracę i pobyt” — napisano na stronie internetowej duńskiej ambasady w Warszawie. Polakom będzie trzeba płacić tyle, ile nakazują umowy branżowe. Dzięki temu nasi obywatele nie będą w tej materii dyskryminowani, lecz z drugiej strony trudniej im będzie znaleźć zatrudnienie. Continue reading „Zatrudnienie w Danii”

Be the First to comment. Read More
Praca w Danii

Praca w Danii

Osoby zainteresowane podjęciem legalnej pracy w Danii powinny złożyć podanie o pozwolenie na pobyt i pracę w ambasadzie w Warszawie lub w konsulatach w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu albo w Krakowie. Opłata za pozwolenie na pracę oraz za pobyt i pracę wynosi 180 złotych. Podanie zostaje przesłane do Urzędu ds. Obcokrajowców w Kopenhadze, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu podania. Należy podkreślić, że do momentu podjęcia decyzji osoba składająca podanie o wizę, pozwolenie na pracę czy pozwolenie na pobyt powinna być osiągalna pod numerem telefonu lub adresem podanym w formularzu zgłoszeniowym. W Danii najczęściej poszukuje się osób do pracy w gospodarstwach rolnych – w 2001 roku wpłynęło 467 ofert tego typu pracy dla Polaków.

Continue reading „Praca w Danii”

Be the First to comment. Read More
Praca w Unii, Rynek pracy, Warunki pracy

Rynek pracy w Unii Europejskiej

Krótki opis sytuacji panującej na unijnym rynku pracy. Jednym z najważniejszych celów państw europejskich, Unii Europejskiej i Rady Europy jest prowadzenie polityki zatrudnienia, mającej na celu walkę z bezrobociem, poprawę kwalifikacji siły roboczej oraz dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Każdego roku, zgodnie z zasadami przyjętymi w Traktacie Amsterdamskim, wszystkie państwa członkowskie przygotowują Narodowe Plany Działania na rzecz Zatrudnienia, które poddawane są analizie pod względem zgodności z wytycznymi Unii Europejskiej, a następnie realizowane.

Poza Planami Działania na rzecz Zatrudnienia kraje Wspólnoty coraz częściej próbują rozwiązywać problemy bezrobocia przez stosowanie elastycznych form zatrudnienia, takich jak: praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, stosowanie terminowych umów o pracę (na czas określony), system wynajmu pracy, telepraca i inne. Continue reading „Rynek pracy w Unii Europejskiej”

Be the First to comment. Read More